Digital Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås? Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Relaterad information

Överklaga beslut (länk till sida på robertsfors.se. Du lämnar anslagstavlan)

Har du frågor? Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på kommun@robertsfors.se

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-25 13:00

Uppsatt: 2019-04-02

Tas ner: 2019-04-24

Paragrafer: 43-83

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-11 13:00

Uppsatt: 2019-03-29

Tas ner: 2019-04-23

Paragrafer: 14-35

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Pernilla Brändström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-27 13:00

Uppsatt: 2019-04-01

Tas ner: 2019-04-23

Paragrafer: 19-26

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-04-02 08:30

Uppsatt: 2019-04-02

Tas ner: 2019-04-24

Paragrafer: 33 - 56

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-04-08 10:00

Uppsatt: 2019-04-08

Tas ner: 2019-05-01

Paragrafer: Direktjustering 59 & 78

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-04-08 10:00

Uppsatt: 2019-04-12

Tas ner: 2019-05-04

Paragrafer: 41 - 83

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Kallelser

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde den 2019-04-29 klockan 13:00 i Centrumhuset.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Valberedningsutskottet kallas till sammanträde den 2019-04-29 klockan 12:40 i Centrumhuset.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Härmed kungörs att nedanstående fordon som under längre tid stått uppställd på fastigheten ÅNÄSET 1:57 i Robertsfors kommun kommer att transporteras till en för kommunen särskild uppställningsplats. 

Märke: Volkswagen
Modell: Passat turbo
Årsmodell: 2001
Registreringsnummer: SPP 764
Färg: Mörkblå

Fordonet kommer efter flytten att finnas tillgänglig i tre månader, varefter fordonet skrotas. För att göra anspråk på bilen vänligen kontakta undertecknas.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Robertsfors kommun 
Samuel Karlsson
Miljöinspektör
Tfn: 0934-141 09
E-post: samuel.karlsson@robertsfors.se 


Uppsatt: 2019-02-01

Tas ner: 2019-04-30