Digital Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås? Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Relaterad information

Överklaga beslut (länk till sida på robertsfors.se. Du lämnar anslagstavlan)

Har du frågor? Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på kommun@robertsfors.se

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-02-09 13:00

Uppsatt: 2021-02-18

Tas ner: 2021-03-12

Paragrafer: §§1-17

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-02-22 10:00

Uppsatt: 2021-03-02

Tas ner: 2021-03-24

Paragrafer: §§1-36

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-03-02 13:00

Uppsatt: 2021-03-04

Tas ner: 2021-03-26

Paragrafer: §§1-9

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-02-26 09:30

Uppsatt: 2021-03-04

Tas ner: 2021-03-26

Paragrafer: §§1-4

Förvaringsplats för protokoll: Stadsledningskontoret Personal

Sekreterare: Kerstin D Persson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-02-24 13:00

Uppsatt: 2021-03-05

Tas ner: 2021-03-27

Paragrafer: §§18-20

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarnämndens kansli

Sekreterare: Åsa Pålsson Stråe

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-03-08 09:00

Uppsatt: 2021-03-08

Tas ner: 2021-03-30

Paragrafer: §§1-2

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton

Kallelser

Barn och utbildningsutskottet kallas till sammanträde den 2021-03-15 klockan 13:00 i Kommunkontoret, KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Socialutskottet kallas till sammanträde den 2021-03-16 klockan 08:15 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser