Digital Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås? Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Relaterad information

Överklaga beslut (länk till sida på robertsfors.se. Du lämnar anslagstavlan)

Har du frågor? Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på kommun@robertsfors.se

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-17 10:00

Uppsatt: 2020-09-29

Tas ner: 2020-10-23

Paragrafer: 16-24

Förvaringsplats för protokoll: Arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-22 08:30

Uppsatt: 2020-09-29

Tas ner: 2020-10-23

Paragrafer: 105-123

Förvaringsplats för protokoll: Arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-29 13:00

Uppsatt: 2020-09-30

Tas ner: 2020-10-22

Paragrafer: §§45-56

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-28 14:00

Uppsatt: 2020-10-06

Tas ner: 2020-10-28

Paragrafer: §§ 1-12

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-10-05 13:00

Uppsatt: 2020-10-08

Tas ner: 2020-10-30

Paragrafer: §§ 164-217

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser