Digital Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås? Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Relaterad information

Överklaga beslut (länk till sida på robertsfors.se. Du lämnar anslagstavlan)

Har du frågor? Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på kommun@robertsfors.se

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-11-04 13:00

Uppsatt: 2019-11-12

Tas ner: 2019-12-12

Paragrafer: § 165-192

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-11-18 13:00

Uppsatt: 2019-11-18

Tas ner: 2019-12-10

Paragrafer: § 216 direktjustering

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-11-18 13:00

Uppsatt: 2019-11-26

Tas ner: 2019-12-18

Paragrafer: § 185 - 220

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-12-02 13:00

Uppsatt: 2019-12-03

Tas ner: 2019-12-27

Paragrafer: § 109 Direktjustering

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-11-28 13:00

Uppsatt: 2019-12-05

Tas ner: 2019-12-30

Paragrafer: § 52 - 71

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 2019-12-10 klockan 00:00 i KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Barn och utbildningsutskottet kallas till sammanträde den 2019-12-09 klockan 13:00 i KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Socialutskottet kallas till sammanträde den 2019-12-10 klockan 08:15 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Tillväxtutskottet kallas till sammanträde den 2019-12-10 klockan 09:15 i Ledningscentralen.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Härmed kungörs att nedanstående fordon som under en längre tid stått uppställd på fastighet EDFASTMARK 7:243 i Robertsfors kommun kommer att transporteras till en för kommunen särskild uppställningsplats.

MÄRKE:                                                 BMW
MODELL:                                               Kombi
ÅRSMODELL:                                       Okänt
REGISTRERINGSNUMMER:               Okänt
FÄRG:                                                     Svart
TRANSPORT SKER:                             NOVEMBER 2019

Fordonet kommer efter flytten att finnas tillgänglig i tre månader, varefter fordonet skrotas. För att göra anspråk på bilen vänligen kontakta undertecknad.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Robertsfors kommun

Sylvia Jonsson
Miljöinspektör
Tfn: 0934-14022
E-post: miljokontoret@robertsfors.se

Uppsatt: 2019-11-21

Tas ner: 2020-02-21