Digital Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås? Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Relaterad information

Överklaga beslut (länk till sida på robertsfors.se. Du lämnar anslagstavlan)

Har du frågor? Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på kommun@robertsfors.se

Justerade Protokoll

Just nu finns inga anslagna protokoll

Kallelser

Samhällsbyggnadsutskottet kallas till sammanträde den 2022-01-31 klockan 09:00 i Centrumhuset, Diamanten.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Barn och utbildningsutskottet kallas till sammanträde den 2022-01-31 klockan 13:00 i Kommunkontoret, KS rummet/Digitalt.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Socialutskottet kallas till sammanträde den 2022-02-01 klockan 08:15 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Tillväxtutskottet kallas till sammanträde den 2022-02-01 klockan 13:00 i KS-rummet, Kommunhuset.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser