Digital Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås? Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Relaterad information

Överklaga beslut (länk till sida på robertsfors.se. Du lämnar anslagstavlan)

Har du frågor? Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på kommun@robertsfors.se

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-02 13:00

Uppsatt: 2020-11-10

Tas ner: 2020-12-02

Paragrafer: §§105-144

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-10 13:00

Uppsatt: 2020-11-11

Tas ner: 2020-12-03

Paragrafer: §§81-103

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-09 13:00

Uppsatt: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-04

Paragrafer: 67-85

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Nina Nordell

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-05 10:00

Uppsatt: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-08

Paragrafer: 25-32

Förvaringsplats för protokoll: socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-12 09:00

Uppsatt: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-04

Paragrafer: §§53-66

Förvaringsplats för protokoll: Nämndsekreterarens kontor

Sekreterare: Susanne Ångdal

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-02 12:40

Uppsatt: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-09

Paragrafer: §§3-4

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-09 09:00

Uppsatt: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-09

Paragrafer: §§117-143

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret Robertsfors

Sekreterare: Ulrika Lindström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-10 08:15

Uppsatt: 2020-11-19

Tas ner: 2020-12-14

Paragrafer: 124-147

Förvaringsplats för protokoll: arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-23 13:00

Uppsatt: 2020-11-26

Tas ner: 2020-12-18

Paragrafer: §§218

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-18 13:00

Uppsatt: 2020-11-27

Tas ner: 2020-12-19

Paragrafer: §§166-189

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarnämndens kansli

Sekreterare: Ulrika Persson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-23 08:15

Uppsatt: 2020-11-23

Tas ner: 2020-12-17

Paragrafer: 148-156

Förvaringsplats för protokoll: arkiv på socialkontoret

Sekreterare: doris öhlund

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-24 13:00

Uppsatt: 2020-12-01

Tas ner: 2020-12-23

Paragrafer: §§57-66

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 2020-12-07 klockan 13:00 i KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Barn och utbildningsutskottet kallas till sammanträde den 2020-12-08 klockan 13:00 i Kommunkontoret, KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Valberedningsutskottet kallas till sammanträde den 2020-12-08 klockan 13:00 i VIP-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser