Digital Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås? Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Relaterad information

Överklaga beslut (länk till sida på robertsfors.se. Du lämnar anslagstavlan)

Har du frågor? Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på kommun@robertsfors.se

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-11-08 13:00

Uppsatt: 2021-11-15

Tas ner: 2021-12-07

Paragrafer: 69-87

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Nina Nordell

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-11-08 09:00

Uppsatt: 2021-11-15

Tas ner: 2021-12-06

Paragrafer: 107-126

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Harrieth Lindberg

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-11-15 13:00

Uppsatt: 2021-11-16

Tas ner: 2021-12-07

Paragrafer: §§ 1 - 5

Förvaringsplats för protokoll: Kommunhuset

Sekreterare: Linus Lundström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-11-24 13:00

Uppsatt: 2021-11-25

Tas ner: 2021-12-16

Paragrafer: §§ 43-54

Förvaringsplats för protokoll: Nämndesekreterarens tjänstekontor

Sekreterare: Susanne Ångdal

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-12-02 11:00

Uppsatt: 2021-12-02

Tas ner: 2021-12-30

Paragrafer: 152-154

Förvaringsplats för protokoll: Social

Sekreterare: Angelica Nylander

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser