Digital Anslagstavla

Detta är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås? Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Relaterad information

Överklaga beslut (länk till sida på robertsfors.se. Du lämnar anslagstavlan)

Har du frågor? Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på kommun@robertsfors.se

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-01-21 08:15

Uppsatt: 2020-01-28

Tas ner: 2020-02-21

Paragrafer: 5-15

Förvaringsplats för protokoll: Arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-01-27 13:00

Uppsatt: 2020-02-03

Tas ner: 2020-02-25

Paragrafer: 1-8

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Nina Nordell

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-01-27 13:00

Uppsatt: 2020-02-04

Tas ner: 2020-02-28

Paragrafer: 1-8

Förvaringsplats för protokoll: Socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-02-04 13:00

Uppsatt: 2020-02-04

Tas ner: 2020-02-26

Paragrafer: §§1-19

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-02-03 13:00

Uppsatt: 2020-02-06

Tas ner: 2020-03-02

Paragrafer: §§1-37

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Anslag/Bevis

Härmed kungörs att nedanstående fordon som under en längre tid stått uppställd på fastighet EDFASTMARK 7:243 i Robertsfors kommun kommer att transporteras till en för kommunen särskild uppställningsplats.

MÄRKE:                                                 BMW
MODELL:                                               Kombi
ÅRSMODELL:                                       Okänt
REGISTRERINGSNUMMER:               Okänt
FÄRG:                                                     Svart
TRANSPORT SKER:                             NOVEMBER 2019

Fordonet kommer efter flytten att finnas tillgänglig i tre månader, varefter fordonet skrotas. För att göra anspråk på bilen vänligen kontakta undertecknad.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Robertsfors kommun

Sylvia Jonsson
Miljöinspektör
Tfn: 0934-14022
E-post: miljokontoret@robertsfors.se

Uppsatt: 2019-11-21

Tas ner: 2020-02-21