Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-05-15 13:00

Uppsatt: 2018-05-17

Tas ner: 2018-06-08

Paragrafer: 50-73

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Eva Marklund

Kallelser

Just nu finns inga kallelser