Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-02-06 13:00

Uppsatt: 2018-02-12

Tas ner: 2018-03-06

Paragrafer: 1-21

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Eva Marklund

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-02-19 08:15

Uppsatt: 2018-02-20

Tas ner: 2018-03-12

Paragrafer: 11-24

Förvaringsplats för protokoll: Socialförvaltningens arkiv

Sekreterare: Viktoria Lundström

Kallelser

Just nu finns inga kallelser