Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-02-27 13:00

Uppsatt: 2018-03-05

Tas ner: 2018-03-27

Paragrafer: 1--7

Förvaringsplats för protokoll: Kansliet

Sekreterare: Eva Marklund

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-03-05 13:00

Uppsatt: 2018-03-09

Tas ner: 2018-03-31

Paragrafer: 1-12

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Sekreterare: Eva Marklund

Kallelser

Barn och utbildningsutskottet kallas till sammanträde den 2018-03-26 klockan 13:00 i KS.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kallade:
Hans Lindgren, Socialdemokraterna
Lars-Gunnar Andersson, Socialdemokraterna
Ewa-Marie Westerlund, Socialdemokraterna
Elisabeth Tängdén, Centerpartiet
Per Olofsson, Centerpartiet