Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-03-26 13:00

Uppsatt: 2018-04-05

Tas ner: 2018-04-27

Paragrafer: 13-24

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Pernilla Brändström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-03-27 13:00

Uppsatt: 2018-04-04

Tas ner: 2018-04-26

Paragrafer: 30 - 49

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Eva Marklund

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-04-10 13:00

Uppsatt: 2018-04-16

Tas ner: 2018-05-02

Paragrafer: 53-80

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Eva Marklund

Kallelser

Just nu finns inga kallelser