Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-05-29 13:00

Uppsatt: 2018-06-01

Tas ner: 2018-06-23

Paragrafer: 81-102

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Eva Marklund

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-04-11 13:00

Uppsatt: 2018-03-12

Tas ner: 2018-06-22

Paragrafer: 6-11

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Magnus Hansson

Kallelser

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde den 2018-06-18 klockan 13:00 i Centrumhuset, Robertsfors.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kallade:
Patrik Nilsson, Socialdemokraterna
Per Boström Johansson, Socialdemokraterna
Kjell-Åke Nilsson, Socialdemokraterna
Ove Lindström, Socialdemokraterna
Lars Bäckström, Centerpartiet
Kenneth Isaksson, Moderaterna
Hans Lindgren, Socialdemokraterna
Lars-Gunnar Andersson, Socialdemokraterna
Ewa-Marie Westerlund, Socialdemokraterna
Per Olofsson, Centerpartiet
Åsa Andersson, Socialdemokraterna
Olov Nilsson, Socialdemokraterna
Sandra Brändström, Socialdemokraterna
Robert Lindgren, Socialdemokraterna
Marta Pettersson, Centerpartiet
Marie Viberg, Centerpartiet
Ingrid Sundbom, Centerpartiet
Linus Lindgren, Vänsterpartiet
Gabrielle Boström, Kristdemokraterna
Gun Ivesund, Socialdemokraterna
Magnus Forsberg, Liberalerna
Eva Jonasson, Socialdemokraterna
Haldo Eriksson, Socialdemokraterna
Cecilia Löfbom, Socialdemokraterna
Ann-Rosie Eriksson, Socialdemokraterna
Nina Burman, Socialdemokraterna
Helena Lindahl, Centerpartiet
Bo Lundqvist, Centerpartiet
Björn Brändström, Centerpartiet
Moritz Isaksson, Moderaterna
Gunnar Parment, Vänsterpartiet