Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-09-17 08:00

Uppsatt: 2018-09-19

Tas ner: 2018-10-10

Paragrafer: 94-107

Förvaringsplats för protokoll: Socialförvaltningens arkiv

Sekreterare: Viktoria Lundström

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser