Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-25 13:00

Uppsatt: 2019-04-02

Tas ner: 2019-04-24

Paragrafer: 43-83

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-11 13:00

Uppsatt: 2019-03-29

Tas ner: 2019-04-23

Paragrafer: 14-35

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Pernilla Brändström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-27 13:00

Uppsatt: 2019-04-01

Tas ner: 2019-04-23

Paragrafer: 19-26

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-04-02 08:30

Uppsatt: 2019-04-02

Tas ner: 2019-04-24

Paragrafer: 33 - 56

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-04-08 10:00

Uppsatt: 2019-04-08

Tas ner: 2019-05-01

Paragrafer: Direktjustering 59 & 78

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-04-08 10:00

Uppsatt: 2019-04-12

Tas ner: 2019-05-04

Paragrafer: 41 - 83

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Kallelser

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde den 2019-04-29 klockan 13:00 i Centrumhuset.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Valberedningsutskottet kallas till sammanträde den 2019-04-29 klockan 12:40 i Centrumhuset.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Härmed kungörs att nedanstående fordon som under längre tid stått uppställd på fastigheten ÅNÄSET 1:57 i Robertsfors kommun kommer att transporteras till en för kommunen särskild uppställningsplats. 

Märke: Volkswagen
Modell: Passat turbo
Årsmodell: 2001
Registreringsnummer: SPP 764
Färg: Mörkblå

Fordonet kommer efter flytten att finnas tillgänglig i tre månader, varefter fordonet skrotas. För att göra anspråk på bilen vänligen kontakta undertecknas.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Robertsfors kommun 
Samuel Karlsson
Miljöinspektör
Tfn: 0934-141 09
E-post: samuel.karlsson@robertsfors.se 


Uppsatt: 2019-02-01

Tas ner: 2019-04-30