Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-01-21 13:00

Uppsatt: 2019-02-06

Tas ner: 2019-02-28

Paragrafer: 1-13

Förvaringsplats för protokoll: Barn- och utbildningskontoret

Sekreterare: Pernilla Brändström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-02-04 13:00

Uppsatt: 2019-02-13

Tas ner: 2019-03-07

Paragrafer: 1 - 42

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 2019-02-18 klockan 13:00 i KS-rummet, Robertsfors kommun.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Härmed kungörs att nedanstående fordon som under längre tid stått uppställd på fastigheten ÅNÄSET 1:57 i Robertsfors kommun kommer att transporteras till en för kommunen särskild uppställningsplats. 

Märke: Volkswagen
Modell: Passat turbo
Årsmodell: 2001
Registreringsnummer: SPP 764
Färg: Mörkblå

Fordonet kommer efter flytten att finnas tillgänglig i tre månader, varefter fordonet skrotas. För att göra anspråk på bilen vänligen kontakta undertecknas.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Robertsfors kommun 
Samuel Karlsson
Miljöinspektör
Tfn: 0934-141 09
E-post: samuel.karlsson@robertsfors.se 


Uppsatt: 2019-02-01

Tas ner: 2019-04-30