Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-11-26 08:15

Uppsatt: 2018-11-28

Tas ner: 2018-12-20

Paragrafer: 128-135

Förvaringsplats för protokoll: Socialförvaltningens arkiv

Sekreterare: Viktoria Lundström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-11-27 13:00

Uppsatt: 2018-11-30

Tas ner: 2018-12-22

Paragrafer: 146-174

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Eva Marklund

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-12-03 13:00

Uppsatt: 2018-12-11

Tas ner: 2019-01-02

Paragrafer: 123-138

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Eva Marklund

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-11-26 13:00

Uppsatt: 2018-12-12

Tas ner: 2019-01-03

Paragrafer: 70-83

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Pernilla Brändström

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser