Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-02-26 14:00

Uppsatt: 2019-03-08

Tas ner: 2019-04-06

Paragrafer: 12-18

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-04 13:00

Uppsatt: 2019-03-13

Tas ner: 2019-04-04

Paragrafer: 1-23

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-12 08:15

Uppsatt: 2019-03-18

Tas ner: 2019-04-09

Paragrafer: 12-25

Förvaringsplats för protokoll: Socialförvaltningens arkiv

Sekreterare: Viktoria Lundström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-18 13:00

Uppsatt: 2019-03-28

Tas ner: 2019-04-19

Paragrafer: 1-11

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-03-12 12:00

Uppsatt: 2019-03-21

Tas ner: 2019-04-12

Paragrafer: 7-20

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Kallelser

Arbetsutskottet kallas till sammanträde den 2019-03-25 klockan 13:00 i Kommunkontoret, KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

RoBo kallas till sammanträde den 2019-03-27 klockan 13:00 i Ledningscentralen.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Härmed kungörs att nedanstående fordon som under längre tid stått uppställd på fastigheten ÅNÄSET 1:57 i Robertsfors kommun kommer att transporteras till en för kommunen särskild uppställningsplats. 

Märke: Volkswagen
Modell: Passat turbo
Årsmodell: 2001
Registreringsnummer: SPP 764
Färg: Mörkblå

Fordonet kommer efter flytten att finnas tillgänglig i tre månader, varefter fordonet skrotas. För att göra anspråk på bilen vänligen kontakta undertecknas.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Robertsfors kommun 
Samuel Karlsson
Miljöinspektör
Tfn: 0934-141 09
E-post: samuel.karlsson@robertsfors.se 


Uppsatt: 2019-02-01

Tas ner: 2019-04-30