Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-04-29 12:40

Uppsatt: 2019-05-06

Tas ner: 2019-05-28

Paragrafer: 2-3

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-04-29 13:00

Uppsatt: 2019-05-06

Tas ner: 2019-05-28

Paragrafer: 24-51

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-05-09 21:00

Uppsatt: 2019-05-09

Tas ner: 2019-05-31

Paragrafer: 57-61

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-05-14 13:00

Uppsatt: 2019-05-14

Tas ner: 2019-06-05

Paragrafer: 21-38

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence C Andersson

Kallelser

Valnämnden kallas till sammanträde den 2019-05-29 klockan 09:00 i Kommunkontoret.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Den 29 maj kommer Robertsfors kommuns Valnämnd genomföra den preliminära rösträkningen, och liksom resten av rösträkningarna är denna öppen för allmänheten att bevittna under förutsättningen att rösträkningen inte störs. Denna rösträkning kommer påbörjas under förmiddagen, preliminärt efter 09.00. Den kommer hålla till i lokalen Ledningscentralen, i Robertsfors Kommunkontor (Storgatan 13).


Uppsatt: 2019-05-18

Tas ner: 2019-05-30