Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-05-20 09:00

Uppsatt: 2019-05-29

Tas ner: 2019-06-20

Paragrafer: 84-124

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-06-03 09:00

Uppsatt: 2019-06-06

Tas ner: 2019-06-28

Paragrafer: 84-126

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-05-13 09:00

Uppsatt: 2019-06-11

Tas ner: 2019-07-05

Paragrafer: 36-48

Förvaringsplats för protokoll: Barn- och utbildningskontoret

Sekreterare: Pernilla Brändström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-06-17 09:00

Uppsatt: 2019-06-19

Tas ner: 2019-07-11

Paragrafer: 128-144

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser