Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Just nu finns inga anslagna protokoll

Kallelser

Socialutskottet kallas till sammanträde den 2019-09-17 klockan 08:15 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser