Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-10-22 08:15

Uppsatt: 2019-10-29

Tas ner: 2019-11-21

Paragrafer: 123-133

Förvaringsplats för protokoll: Arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-10-28 13:00

Uppsatt: 2019-11-05

Tas ner: 2019-11-27

Paragrafer: § 28-37

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-11-04 13:00

Uppsatt: 2019-11-12

Tas ner: 2019-12-12

Paragrafer: § 165-192

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-11-04 09:00

Uppsatt: 2019-11-11

Tas ner: 2019-12-02

Paragrafer: 141-143

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Harrieth Lindberg

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-11-18 13:00

Uppsatt: 2019-11-18

Tas ner: 2019-12-10

Paragrafer: § 216 direktjustering

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Anslag/Bevis

Härmed kungörs att nedanstående fordon som under en längre tid stått uppställd på fastighet EDFASTMARK 7:243 i Robertsfors kommun kommer att transporteras till en för kommunen särskild uppställningsplats.

MÄRKE:                                                 BMW
MODELL:                                               Kombi
ÅRSMODELL:                                       Okänt
REGISTRERINGSNUMMER:               Okänt
FÄRG:                                                     Svart
TRANSPORT SKER:                             NOVEMBER 2019

Fordonet kommer efter flytten att finnas tillgänglig i tre månader, varefter fordonet skrotas. För att göra anspråk på bilen vänligen kontakta undertecknad.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Robertsfors kommun

Sylvia Jonsson
Miljöinspektör
Tfn: 0934-14022
E-post: miljokontoret@robertsfors.se

Uppsatt: 2019-11-21

Tas ner: 2020-02-21