Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-09 13:00

Uppsatt: 2019-09-17

Tas ner: 2019-10-09

Paragrafer: § 20 - § 27

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-16 09:00

Uppsatt: 2019-09-18

Tas ner: 2019-10-09

Paragrafer: 107-direktjustering

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Harrieth Lindberg

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-16 09:00

Uppsatt: 2019-09-18

Tas ner: 2019-10-09

Paragrafer: 105 - direktjustering

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Harrieth Lindberg

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-17 13:00

Uppsatt: 2019-09-19

Tas ner: 2019-10-11

Paragrafer: § 39 - 63

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-09-17 08:15

Uppsatt: 2019-09-18

Tas ner: 2019-10-09

Paragrafer: 98-113

Förvaringsplats för protokoll: Arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser