Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-01-21 08:15

Uppsatt: 2020-01-28

Tas ner: 2020-02-21

Paragrafer: 5-15

Förvaringsplats för protokoll: Arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-01-27 13:00

Uppsatt: 2020-02-03

Tas ner: 2020-02-25

Paragrafer: 1-8

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Nina Nordell

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-01-27 13:00

Uppsatt: 2020-02-04

Tas ner: 2020-02-28

Paragrafer: 1-8

Förvaringsplats för protokoll: Socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-02-04 13:00

Uppsatt: 2020-02-04

Tas ner: 2020-02-26

Paragrafer: §§1-19

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-02-03 13:00

Uppsatt: 2020-02-06

Tas ner: 2020-03-02

Paragrafer: §§1-37

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Anslag/Bevis

Härmed kungörs att nedanstående fordon som under en längre tid stått uppställd på fastighet EDFASTMARK 7:243 i Robertsfors kommun kommer att transporteras till en för kommunen särskild uppställningsplats.

MÄRKE:                                                 BMW
MODELL:                                               Kombi
ÅRSMODELL:                                       Okänt
REGISTRERINGSNUMMER:               Okänt
FÄRG:                                                     Svart
TRANSPORT SKER:                             NOVEMBER 2019

Fordonet kommer efter flytten att finnas tillgänglig i tre månader, varefter fordonet skrotas. För att göra anspråk på bilen vänligen kontakta undertecknad.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Robertsfors kommun

Sylvia Jonsson
Miljöinspektör
Tfn: 0934-14022
E-post: miljokontoret@robertsfors.se

Uppsatt: 2019-11-21

Tas ner: 2020-02-21