Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-01-14 09:00

Uppsatt: 2020-01-15

Tas ner: 2020-02-02

Paragrafer: § 1 - 12

Förvaringsplats för protokoll: Sekreterarens tjänsterum

Sekreterare: Susanne Ångdal

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-01-20 09:00

Uppsatt: 2020-01-21

Tas ner: 2020-02-12

Paragrafer: §§1-17

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Barn och utbildningsutskottet kallas till sammanträde den 2020-01-27 klockan 13:00 i Ledningscentralen.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Handikapprådet kallas till sammanträde den 2020-01-27 klockan 13:00 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Anslag/Bevis

Härmed kungörs att nedanstående fordon som under en längre tid stått uppställd på fastighet EDFASTMARK 7:243 i Robertsfors kommun kommer att transporteras till en för kommunen särskild uppställningsplats.

MÄRKE:                                                 BMW
MODELL:                                               Kombi
ÅRSMODELL:                                       Okänt
REGISTRERINGSNUMMER:               Okänt
FÄRG:                                                     Svart
TRANSPORT SKER:                             NOVEMBER 2019

Fordonet kommer efter flytten att finnas tillgänglig i tre månader, varefter fordonet skrotas. För att göra anspråk på bilen vänligen kontakta undertecknad.

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö, Robertsfors kommun

Sylvia Jonsson
Miljöinspektör
Tfn: 0934-14022
E-post: miljokontoret@robertsfors.se

Uppsatt: 2019-11-21

Tas ner: 2020-02-21