Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-17 09:00

Uppsatt: 2020-09-18

Tas ner: 2020-10-09

Paragrafer: §§44-52

Förvaringsplats för protokoll: Nämndsekreterarens kontor

Sekreterare: Susanne Ångdal

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-14 14:00

Uppsatt: 2020-09-18

Tas ner: 2020-10-12

Paragrafer: §§11-17

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Ulrika Lindström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-22 08:15

Uppsatt: 2020-09-22

Tas ner: 2020-10-14

Paragrafer: §§166-168

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-22 13:00

Uppsatt: 2020-09-23

Tas ner: 2020-10-15

Paragrafer: §§59-80

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-11 09:30

Uppsatt: 2020-09-24

Tas ner: 2020-10-16

Paragrafer: §§6-10

Förvaringsplats för protokoll: Stadsledningskontoret Personal

Sekreterare: Kerstin D Persson

Kallelser

Pensionärsrådet kallas till sammanträde den 2020-09-28 klockan 14:00 i Centrumhuset.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

RoBo kallas till sammanträde den 2020-09-29 klockan 13:00 i KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser