Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-17 10:00

Uppsatt: 2020-09-29

Tas ner: 2020-10-23

Paragrafer: 16-24

Förvaringsplats för protokoll: Arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-22 08:30

Uppsatt: 2020-09-29

Tas ner: 2020-10-23

Paragrafer: 105-123

Förvaringsplats för protokoll: Arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-29 13:00

Uppsatt: 2020-09-30

Tas ner: 2020-10-22

Paragrafer: §§45-56

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-09-28 14:00

Uppsatt: 2020-10-06

Tas ner: 2020-10-28

Paragrafer: §§ 1-12

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-10-05 13:00

Uppsatt: 2020-10-08

Tas ner: 2020-10-30

Paragrafer: §§ 164-217

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser