Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-02 13:00

Uppsatt: 2020-11-10

Tas ner: 2020-12-02

Paragrafer: §§105-144

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-10 13:00

Uppsatt: 2020-11-11

Tas ner: 2020-12-03

Paragrafer: §§81-103

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-09 13:00

Uppsatt: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-04

Paragrafer: 67-85

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Nina Nordell

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-05 10:00

Uppsatt: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-08

Paragrafer: 25-32

Förvaringsplats för protokoll: socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-12 09:00

Uppsatt: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-04

Paragrafer: §§53-66

Förvaringsplats för protokoll: Nämndsekreterarens kontor

Sekreterare: Susanne Ångdal

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-02 12:40

Uppsatt: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-09

Paragrafer: §§3-4

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-09 09:00

Uppsatt: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-09

Paragrafer: §§117-143

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret Robertsfors

Sekreterare: Ulrika Lindström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-10 08:15

Uppsatt: 2020-11-19

Tas ner: 2020-12-14

Paragrafer: 124-147

Förvaringsplats för protokoll: arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-23 13:00

Uppsatt: 2020-11-26

Tas ner: 2020-12-18

Paragrafer: §§218

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-18 13:00

Uppsatt: 2020-11-27

Tas ner: 2020-12-19

Paragrafer: §§166-189

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarnämndens kansli

Sekreterare: Ulrika Persson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-23 08:15

Uppsatt: 2020-11-23

Tas ner: 2020-12-17

Paragrafer: 148-156

Förvaringsplats för protokoll: arkiv på socialkontoret

Sekreterare: doris öhlund

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2020-11-24 13:00

Uppsatt: 2020-12-01

Tas ner: 2020-12-23

Paragrafer: §§57-66

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 2020-12-07 klockan 13:00 i KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Barn och utbildningsutskottet kallas till sammanträde den 2020-12-08 klockan 13:00 i Kommunkontoret, KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Valberedningsutskottet kallas till sammanträde den 2020-12-08 klockan 13:00 i VIP-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser