Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-02-09 13:00

Uppsatt: 2021-02-18

Tas ner: 2021-03-12

Paragrafer: §§1-17

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-02-22 10:00

Uppsatt: 2021-03-02

Tas ner: 2021-03-24

Paragrafer: §§1-36

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-03-02 13:00

Uppsatt: 2021-03-04

Tas ner: 2021-03-26

Paragrafer: §§1-9

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-02-26 09:30

Uppsatt: 2021-03-04

Tas ner: 2021-03-26

Paragrafer: §§1-4

Förvaringsplats för protokoll: Stadsledningskontoret Personal

Sekreterare: Kerstin D Persson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-02-24 13:00

Uppsatt: 2021-03-05

Tas ner: 2021-03-27

Paragrafer: §§18-20

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarnämndens kansli

Sekreterare: Åsa Pålsson Stråe

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-03-08 09:00

Uppsatt: 2021-03-08

Tas ner: 2021-03-30

Paragrafer: §§1-2

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton

Kallelser

Barn och utbildningsutskottet kallas till sammanträde den 2021-03-15 klockan 13:00 i Kommunkontoret, KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Socialutskottet kallas till sammanträde den 2021-03-16 klockan 08:15 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser