Det här är den digitala versionen av Robertsfors kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum. Läs mer på sidan om Anslagstavlan.

Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-03-16 08:15

Uppsatt: 2021-03-23

Tas ner: 2021-04-27

Paragrafer: 25-55

Förvaringsplats för protokoll: arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Maja Petrovic

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-03-30 13:00

Uppsatt: 2021-04-01

Tas ner: 2021-04-23

Paragrafer: §§18-29

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-04-12 13:00

Uppsatt: 2021-04-15

Tas ner: 2021-05-10

Paragrafer: §§40-76

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2021-04-19 08:30

Uppsatt: 2021-04-21

Tas ner: 2021-05-22

Paragrafer: 56-58

Förvaringsplats för protokoll: arkiv på socialkontoret

Sekreterare: Axel Häggqvist

Kallelser

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde den 2021-04-26 klockan 10:00 i KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde den 2021-04-26 klockan 13:00 i KS-rummet.

Klicka på till mötet för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser