Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-09-17 08:00

Uppsatt: 2018-09-19

Tas ner: 2018-10-10

Paragrafer: 94-107

Förvaringsplats för protokoll: Socialförvaltningens arkiv

Sekreterare: Viktoria Lundström

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser