Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-01-22 08:30

Uppsatt: 2019-01-22

Tas ner: 2019-02-13

Paragrafer: 1-32

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-01-22 08:15

Uppsatt: 2019-01-22

Tas ner: 2019-02-13

Paragrafer: 1-11

Förvaringsplats för protokoll: Socialförvaltningens arkiv

Sekreterare: Viktoria Lundström

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-01-22 08:30

Uppsatt: 2019-01-22

Tas ner: 2019-02-13

Paragrafer: 1-6

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser