Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2019-08-19 10:00

Uppsatt: 2019-08-19

Tas ner: 2019-09-10

Paragrafer: § 31 - 41

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser