Justerade Protokoll

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-10-29 10:15

Uppsatt: 2018-10-30

Tas ner: 2018-11-21

Paragrafer: 66-74

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Clarence Coulton Andersson

Anslag/Bevis

Mötesdatum: 2018-10-30 13:00

Uppsatt: 2018-11-05

Tas ner: 2018-11-26

Paragrafer: 144-163

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkontoret

Sekreterare: Eva Marklund

Kallelser

Just nu finns inga kallelser

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser